Tag Archives: Sách hay mỗi ngày : Cái bẫy của sự thành công

Sách hay mỗi ngày : Cái bẫy của sự thành công – Gene Hammett.

Cuốn sách “Cái bẫy của sự thành công” là câu chuyện về những người phải đối mặt với khoảnh khắc lựa chọn khó khăn để đưa ra quyết định chính xác, tìm kiếm ý nghĩa về cuộc sống và sự nghiệp của tác giả Gene Hammett. Chắc chắn, tác giả Gene Hammett cũng là một trong những doanh nhân thành …

Read More »