1
Bạn cần hỗ trợ?
bài học Archives - Trang 2 trên 2 - Nguyễn Văn Hậu

Tag Archives: bài học

Bài học kinh doanh về bữa ăn của con cáo

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Một con cáo đi kiếm ăn, sau khi đi một hồi nó mừng rỡ vì nhìn thấy một chuồng gà không có ai canh giữ, nó toan chui vào thì nhìn thấy hàng rào quá bé, không thể chui lọt với cái bụng to …

Read More »