1
Bạn cần hỗ trợ?

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC HÀNG NGÀY PHÒNG MARKETING

THỜI GIAN

LÊN LỊCH CÔNG VIỆC

8h30 - 9h00

Báo cáo kết quả Marketing

9h00 - 9h30

Xem báo cáo kho >>> BẢNG KHO và kế hoạch quảng cáo.

9h55 - 10h15

Tăng ngân sách các Adset có comment trong ngày lên ngân sách.

10h15 - 10h30

Tắt các Adset không có comment và CPM cao.

10h30 - 11h15

Quảng cáo sản phẩm: Còn hàng trong kho và KPIs chưa đạt
- Đăng bài lên Page
- Thêm mô tả ảnh
- Seeding và nhờ Seeding (Seeding Post và Ảnh đầu)
- Tạo 15 – 20 Adset theo Target sản phẩm
- Ngân sách mỗi Adset là nhỏ
- Kiểm tra và bật Seeding

11h15 - 12h00

Trực cmt để xem hiệu quả quảng cáo, đông thời lên ý tưởng mới cho các sản phẩm, yêu câu mỗi ngày phai đưa ra it nhất 2 ý tưởng quảng cáo, cho sản phẩm

13h30 - 13h50

Tăng Ngân sách các Adset có thêm comment từ lần điều chỉnh buổi sáng, tăng thêm.

13h50 - 14h30

Quảng cáo sản phẩm: Còn hàng trong kho và KPIs chưa đạt
- Đăng bài lên Page
- Thêm mô tả ảnh
- Seeding và nhờ Seeding (Seeding Post và Ảnh đầu)
- Tạo 15 – 20 Adset theo Target sản phẩm
- Ngân sách mỗi Adset là nhỏ
- Kiểm tra và bật Seeding

14h30 - 15h30

Đưa các ý tưởng quảng cáo để photo shop chuẩn bị cho ngày hôm sau, lên nội dung bài quảng cáo

15h30 - 16h30

Thảo luận các vấn đề ads đang gặp phải đưa ra phương án giải quyết.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC MARETING 
- Hàng ngày lên ý tưởng cho các bài chạy quảng cáo, và theo dõi các chiến dịch mà minh đang chạy, đưa ra phương án chỉnh sửa,thay đổi cho hiệu quả.
- Đánh giá hiệu quả qua chi phí quảng cáo trên đơn hàng, tuy nhiên cũng phải tự minh xây dựng được bộ chỉ số quảng cáo cho môi sp khi chạy test.
- Dựa trên số liệu tồn kho đưa ra kế hoạch đẩy hàng, giá bán phù hợp, các chương trình cụ thể.

MARKETING ngừng sáng tạo là chết
- Kết hợp với bộ phận photo design để đưa ra hình ảnh phù hợp với ý tưởng content của mình ( ý tưởng lên thì chỉ sau 30P ngồi trực tiếp với design để lên xong bộ ảnh chạy quảng cáo ).

- Tối thiểu một ngày phải có hai nội dung chạy quảng cáo ( ngoài ra phải có 2 phương án nội dung dự phòng post luôn cùng )
- Liên tục quan sát các bài quảng cáo đối thủ, hoặc các bài quảng cáo sáng tạo hiệu quả áp dụng ngay cho công việc của mình.
- Khi đưa ra một chiến dịch sau thời gian test phải đo lường được hiệu quả chiển dich nếu ko oke thì thay đổi hoặc tìm phương án khác, thời gian test cho phép sau 7h đồng hồ.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.