NHỮNG CÂU CHUYỆN THÚ VỊ

Bài học kinh doanh về bữa ăn của con cáo

Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Một con cáo đi kiếm ăn, sau khi đi một hồi nó mừng rỡ vì nhìn thấy một chuồng gà không có ai canh giữ, nó toan chui vào thì nhìn thấy hàng rào quá bé, không thể chui lọt với cái bụng to của mình. Cáo nghĩ hồi lâu, vì đã lâu không …

Read More »

Tối hậu thư cho 1 nhân viên đi trễ

Bạn có hay đi làm muộn không ? Tối hậu thư cho 1 nhân viên đi trễ – Tony Buổi Sáng Đây là email anh nhắc nhở lần cuối. Nếu em vẫn đi làm trễ mà không báo trước, vẫn còn sống 1 cách vô kỷ luật như xưa nay vẫn sống, thì nên ngưng làm việc ở đây.   …

Read More »